Tuesday, 22 May 2012

Dagsrytmen


kl 09.30
Lek, aktiviteter, samling
kl 10.45 Sang og mussik (kreativ samling med mussikpedagog Judith E Omland)
kl 11.15 Lunsj
kl 11.45 Utelek / Frilek
kl 13.15 Ryddetid
kl 13.30 Barnehagen stenger

No comments:

Post a Comment